Çevre Politikamız
Kardeşler Uçan Yağlar Sanayi A.Ş, Kalite Yönetimi çalışmaları çerçevesinde insana ve çevreye verilen önemle, ürün ve faaliyetlerin kalitesini artırırken, çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi ilke edinmiştir.

Üretim Faaliyetlerinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için amaç ve hedefler belirlenmiştir. Kurumumuz tüm faaliyetlerinde, doğal çevreye zarar vermeden çevre mevzuatlarında belirlenen limitlere uygun atık analizlerini gerçekleştirmektedir.

Kardeşler Uçan Yağlar Sanayi. A.Ş. Türkiye de ilklere imza atmaya devam ediyor. Toplumun sağlıklı geleceği için çevre sorumluluğu bilinciyle ıslak mendil kategorisinde çevre yatırımı yapan ilk firma unvanına hak kazandı. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine yönelik faaliyetlerin öncüsü oldu.
 
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme), çevreye gelebilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine neden olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirlenmiş ve takibi yapılmaktadır.


ATIK SU / KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

GEPOSB ( Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) tarafından muhtelif zamanlarda atık sularımızın kontrolü yapılmaktadır.


KATI ATIKLAR

Tüm katı atıklar (naylon, kağıt vb) ayrı ayrı gruplandırılmakta, ilgili yönetmeliklere göre Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, lisans firmalarla işbirliği yapılarak geri dönüşümü sağlanmıştır.


AMBALAJ ve AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğine göre; ürünlerini ambalajlayarak piyasaya süren firmalar "geri dönüşüm" sembolü ve Çevre Bakanlığı tarafından verilmiş şirket kodları ile kullanılan ambalaj malzemelerinin takibini yapmaktadır. Kardeşler Uçan Yağlar Sanayi A.Ş. her yılın sonunda Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş "Kota Uygulaması" yapan lisanslı kuruluşlarla işbirliği yaparak, ambalaj
yönetmeliğinde belirlenen orandaki ambalaj atıklarını toplatmaktadır.


TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Tehlikeli Atıkkarın Kontrolü Yönetmeliğine göre; kimyasallarla kontamine olmuş ambalajlar da yine ÇevreBakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalara işbirliği yapılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Geri Dönüşümü olmayan ambalaj malzemeleri ve diğer atıklar Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş İZAYDAŞ' a gönderilerek bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Bu işlemlerle ilgili olarak tüm kayıtlarımız KALİTE GÜVENCE Departmanımız tarafından düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmekte ve kayıtları tutulmaktadır.
 
Markalarımız
© 2012 Kardeşler Tüm Hakları Saklıdır